Naast de schetsen op papier maken we gebruik van een 3-dimensionaal tekenprogramma. Op deze manier kan de opdrachtgever al in het begin van de ontwerpfase ervaren hoe het ontwerp er straks uit komt te zien. Bij sommige projecten zal een maquette het ontwerp inzichtelijker maken. Alle bouwtechnische tekeningen worden door ons met de computer getekend. Elke fase wordt afgesloten met een overzichtelijk presentatieboekje, zodat de opdrachtgever dit nog rustig zelf kan bekijken.

In elke fase, die dit ontwerpproces doorloopt, is het altijd mogelijk om de samenwerking te beëindigen. Maar hier gaan we natuurlijk niet vanuit.


Het ontwerpproces


Het proces begint met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij de wensen en eisen van de opdrachtgever geïnventariseerd worden. Samen wordt de specifieke locatie bekeken en gefotografeerd. Op basis van deze gegevens wordt een offerte gemaakt met in veel gevallen een bijbehorende globale inschatting van de totale kosten. Deze offerte bestaat uit verschillende fases.

Na akkoord op de offerte maken we een Schets Ontwerp (SO) welke aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd. Het SO bestaat uit een of twee voorstellen/mogelijkheden. Na de presentatie van het SO worden in overleg met de opdrachtgever eventuele wijzigingen en opties doorgenomen. Deze worden verwerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hier zal de constructeur ingeschakeld worden om alvast een beeld te krijgen wat nodig is voor de constructie.

Na goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever werken wij het ontwerp uit in een Definitief Ontwerp (DO) en kunnen wij de bouwkosten exacter ramen.


In sommige gevallen is het verstandig om het DO in te dienen bij de gemeente. Deze zal het ontwerp dan toetsen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden en aan de eisen van welstand. Bij goedkeuring, kan het DO verder uitgewerkt worden tot tekeningen en overige stukken die benodigd zijn voor de aanvraag van de bouwvergunning. Aan het einde van dit hele traject ligt er een bouwvergunning die aan de opdrachtgever wettelijk toestemming geeft om te gaan bouwen.


Het bouwproces


Vanuit de bestektekeningen wordt een technische omschrijving opgesteld, waaruit één of meerdere aannemers een offerte kunnen maken. Eenmaal gekozen voor een aannemer kan de bouw beginnen. Tijdens de bouw kan de opdrachtgever de architect of een externe bouwkundige aangestellen als bouwbegeleider. Deze controleert of er gebouwd wordt volgens tekening en of er wordt voldaan aan alle afspraken die gemaakt zijn tussen aannemer en opdrachtgever. De architect zal in overleg met de opdrachtgever ook een aantal bouwvergaderingen kunnen bijwonen om het esthetisch deel te bewaken. In deze bouwvergaderingen wordt de voortgang van de bouw besproken. Tenslotte vindt aan het einde van de bouw de oplevering plaats.